Virksomhedscentre

Er dit firma et virksomhedscenter? Eller kunne det tænkes det kunne være en mulighed? Se listen over vores virksomhedscentre her.

Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem virksomhed og os.

Det handler om at få borgeren, der har de sværeste forudsætninger for at få et job, tættere på arbejdsmarkedet.

Vores målgruppe er dem med problemer ud over ledighed. Det betyder, at de har andre problemer end ledighed. Det kan være fysisk, psykisk og/ eller socialt, men ens for dem alle, er at de har brug for hjælp, til at finde tilknytning til arbejdsmarkedet. 


Erfaringer viser, at træning og oplæring for ledige borgere, med fordel kan ske i en virksomhed, hvor de på lige fod med andre medarbejdere indgår i en almindelig dagligdag.

Opholdet er også med til at styrke deres selvtillid og tro på, at der er en fremtid på arbejdsmarkedet.


Virksomheden får hjælp til at udføre konkrete opgaver.

Som virksomhed får du mulighed for at styrke den sociale profil, samt indgå i et tæt samarbejde med os.
Sidstnævnte kan være gavnligt i forhold til en senere rekruttering eller i forbindelse fx langtidssygemeldte medarbejdere.

Borgerne får ikke løn fra virksomheden, men modtager deres ydelse fra kommunen.


At være et virksomhedscenter stiller få, men klare krav til virksomheden. Virksomheden skal:

  • Indgå en samarbejdskontrakt med os om etablering og drift af virksomhedscenter.
  • Samarbejde med os om vejledning og støtte af de ledige borgere, som kommer til virksomhedscentret, så de bevæger sig tættere på arbejdsmarkedet.
  • Stille en mentor til rådighed og bakke op om mentorens arbejde.
  • Sikre at virksomhedens medarbejdere er tilstrækkeligt informeret om virksomhedscentret.
  • Samarbejdsaftalen indeholder formål, lovgrundlag, målgruppe, pladsantal, opgavefordeling.
  • Mentorstøtte og økonomi.
  • Sikre at tillidsrepræsentanter er inddraget.

Virksomheden har mulighed for at udnævne en mentor, som tager sig af den/de nye ansatte.
Mentoren vil ofte være en medarbejder, der har været i virksomheden længe og som har lyst og evner til at tage sig af nye medarbejdere med særlige behov. 

Der udbetales mentorstøtte til virksomheden for hver borger, der er i praktik i virksomhedscentret. 


Den ledige visiteres oftest til et 3 måneders ophold - dog med mulighed for forlængelse.
Den ledige skal være på arbejdspladsen mindst 10 timer ugentligt.

Antallet af borgere i virksomhedspraktik, løntilskud eller job på særlige vilkår må ikke overstige:
• 1 for hver 5 ansatte, hvis der er under 50 ordinært ansatte i virksomheden og
• 1 for hver 10 ansatte, hvis der er over 50 ordinært ansatte i virksomheden.

 

Der afholdes 1 møde en gang årligt med henblik på den overordnede styring og samarbejdet i forbindelse med projektet.

I mødet deltager ledelsesrepræsentant / projektansvarlig for virksomheden, ledelsesrepræsentant fra kommunen samt jobkonsulent.
Jobkonsulenten er ansvarlig for indkaldelse og referat af møderne.


ACO Funki A/S, Gjellerup
AV Form, Herning
Bauhaus, Herning
Blå Kors Pensionat, Herning
Børneby Øst, Hammerum
Børnehuset Stjernen, Tjørring
Børneoasen, Lind
Børneuniverset, Snejbjerg
Danhostel, Herning
Danske Vinduer og Døre
Hotel Herning, Herning
Jeld-Wen, Sdr. Felding
Kifa Plast, Herning
Kvickly, Herning
Møltrup Optagelseshjem, Vildbjerg
Plan Trapper, Herning
Skovlyset, Herning
Stof & Stil, Birk
SuperBrugsen, Sunds
SuperBrugsen, Vildbjerg
System Transport, Herning
VIA Design Herning


Kontaktinfo

Holger Hagbard Larsen
Job-og indsatskonsulent
Tlf.: 96285253
Mobil: 24791722
Send e-mail til bic@herning.dk.

Dorte Prindahl Vesterager
Jobkonsulent
Tlf.: 96285260
Mobil: 31674156
Send e-mail til bicdp@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.